معرفی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی در سال 1303 تاسیس گردید و از قدیمیترین و معتبرترین مراکز علمی، تحقیقاتی و تولیدی کشور و منطقه محسوب میشود.
موسسه رازی مهمترین واکسنهای مورد نیاز حوزه پزشکی کشور از جمله فلج اطفال، دیفتری، کزاز، سرخک، سرخجه و اوریون و ... را تولید میکند. بیماری فلج اطفال تیپ 2 و سرخک با استفاده از تولیدات موسسه رازی طی سالهای گذشته کنترل و ریشه کن شده است. همچنین موسسه رازی با کیفیت ترین آنتی سرم های درمانی ضد عقرب زدگی و ضد مارگزیدگی در جهان را تولید میکند و سالیانه جان صدها هزار نفر از هموطنان را نجات میدهد

جهت آشنایی بیشتر با تولیدات و فرآورده های موسسه رازی، لینک زیر را مشاهده فرمایید.